Open ended play
Open ended play is een speelvorm die vrij nieuw is voor het grote publiek. Op deze pagina willen we graag wat meer uitleg geven waarom wij de open ended play vorm een grote meerwaarde vinden in de ontwikkeling van onze kinderen.
First things first: wat is open ended play nu eigenlijk?
De term spreekt voor zich, zeker als we deze gaan vertalen naar het Nederlands: open einde spel. Open ended play is open, puur, niet afgebakend en kent ook geen einde. Er zijn met andere woorden geen limieten. Concreet betekent dit dat kinderen kunnen spelen zoals zij het zelf willen. Ze kunnen hun fantasie en creativiteit de vrije loop laten. Het is een pure vorm van spelen waarbij kinderen eindeloos op ontdekking kunnen met hun eigen verbeelding.
Wat het zo leuk en interessant maakt is dat er geen vooraf bepaald doel is, er zijn geen regels. Er is ook geen juist of fout, alles is mogelijk met deze spelvorm.
Wat zijn de voordelen van open ended play?
Open ended play stimuleert niet enkel de creativiteit van kinderen maar zal ook bijdragen aan de motorische ontwikkeling. Daarnaast is het erg duurzaam omdat open ended speelgoed meegroeit met de kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden zullen met hetzelfde speelgoed andere handelingen uitvoeren omdat ze in een andere fase van hun ontwikkeling zitten. Het is op die manier dus ook een spelvorm die bijdraagt aan een beter milieu wat belangrijk is voor onze toekomstige generaties. Naast het duurzame aspect zullen kinderen de verschillende speelmomenten gebruiken om telkens een andere ‘invulling’ aan hun spel te geven. Ze kunnen vrij en ontspannen bepalen hoe en op welke manier ze met het speelgoed omgaan op een bepaald moment. Hierdoor
krijgen ze telkens andere prikkels wat hun cognitieve vaardigheden zeker ten goede komt. Ze leren zelf beslissingen nemen wat ook een impact heeft op hun zelfvertrouwen en capaciteit om op latere leeftijd eigen beslissingen te nemen. We zien ook dat wanneer kinderen kunnen spelen zonder instructies ze hierdoor mentaal een pak rustiger zijn en zich geen zorgen maken over de correcte uitvoering of het maken van ‘fouten’. Kinderen kunnen zichzelf maar ook elkaar inspireren. Iedereen kind heeft andere gedachtes en deze kunnen door middel van samenspel ook met elkaar gedeeld worden. Zo kunnen kinderen elkaar triggeren en van elkaar leren. Experimenteren is enorm belangrijk in de ontwikkeling van kinderen en de mens in zijn geheel.
Door middel van open ended play krijgen kinderen hier alle kansen toe. Ze kunnen ideeën bedenken, naar oplossingen zoeken en nog veel meer. Dit in alle rust en volgens de eigen mogelijkheden afhankelijk van de ontwikkelingsfase.
Waarom onze focus op open ended play?
We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen zich kunnen uitleven en alle kansen krijgen om zich ten volle te ontplooien. We zien heden ten dage veel leuk speelgoed dat afgebakend is. Men kan het gebruiken voor een welbepaald doel maar niet meer dan dat. Dit gecombineerd met het feit dat vele kinderen teveel uren spenderen voor schermen zoals tv, tablets, smartphones bracht ons aan het denken dat het anders kan en misschien wel moet. We hebben het gevoel dat we onze kinderen te ‘passief’ maken en willen dit aanpakken met
deze nieuwe spelvorm. Kinderen hebben nood aan spel, verbeelding, oefeningen om de motoriek te verbeteren en nog veel meer. Dit gaat soms gepaard met vallen en opstaan maar dit draagt net bij tot de ontwikkeling en intellectuele groei (sociale en emotionele intelligentie) van kinderen.
Als ouders willen we altijd de beste toekomst voor onze kinderen, en een groot deel van die toekomst wordt in de vroege kinderjaren ontwikkeld. We willen dat onze kinderen opgroeien en in staat zijn om problemen zelf op te lossen, om met vertrouwen beslissingen te kunnen nemen en met succes door die beslissingen kunnen navigeren. De ontwikkelingsstadia van Piaget is een tijdlijn die de gemiddelde intellectuele ontwikkeling van mensen vanaf de kindertijd tot aan de volwassenheid weergeeft. De tweede fase van Piaget, de pre-operationele fase, geeft aan dat kinderen hun verbeeldingskracht en
geheugen ontwikkelen van drie tot zeven jaar. Open ended spel is cruciaal voor deze vroege ontwikkelingsstadia van kinderen, omdat hun verbeeldingskracht zich in deze fase ontwikkelt.
Open ended play komt uw kind ten goede doordat het essentiële intellectuele
vaardigheden bevordert om een ​​stabiele basis te leggen voor een succesvolle toekomst.